0,34 US$ - 0,50 US$/Mét vuông
20000 Mét vuông(Min. Order)
0,35 US$ - 0,65 US$/Mét vuông
10000 Mét vuông(Min. Order)
0,01 US$ - 0,06 US$/Mét vuông
50000 Mét vuông(Min. Order)
0,39 US$ - 0,46 US$/Mét vuông
20000 Mét vuông(Min. Order)
0,35 US$ - 0,65 US$/Mét vuông
5000.0 Mét vuông(Min. Order)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.